Публикации за Борис Йоцов

1915 г.

 • Най-младата българска литература : Литературно-критически преглед / Васил Добринов.
  // Съвременна илюстрация : Месечно списание за литература, наука, изкуство и обществен живот, Год. ІІІ (1915)

1917 г.

 • Бележки за авторите.
  В: Антология на най-отбрани песни из съвременната българска поезия в памет и прослава на освободителните войни през 1915-1917. - София : Книгоизд. на бълг. писатели, 1917, с. 154.

1921 г.

 • Михайлова, А.
  Отговор на една рецензия : [За рецензията на Б. Йоцов за учебника по новобългарска литература на А. Михайлова] / А. Михайлова.
  // Учителски вестник, Год. ХVІІ (1921/22), № 20, с. 152.

1924 г.

 • Графомани и манияци : [Критика на сп. "Златорог" и сп. "Хиперион"].
  // Земя, Год. І (1924), № 4, с. 286.

1926 г.

 • Университетски новини: Б. Йоцов назначен за редовен асистент.
  // Знаме, Год. ІІІ, № 174, 7 авг. 1926, с. 2.
 • Шишманов, Димитър Иванов 1889-1945
  Ботевия "Златорог" / Димитър Шишманов.
  // Слово, Год. V, № 1223, 8 юли 1926.
 • Шишманов, Димитър Иванов 1889-1945
  Новият "Златорог" / Димитър Шишманов.
  // Слово, Год. V, № 1172, 4 май 1926.

1927 г.

 • Страшимиров, Антон Тодоров 1872-1937.
  Недоразумение / Антон Страшимиров.
  // Ведрина : Политико-литературен седмичник, Год. I (1927), бр. 35, с. 4

1929 г.

 • В Прага : [Съобщение].
  // Знаме, Год. VІ, № 237, 17 окт. 1929.
 • Сказки и събрания: Б. Йоцов ще говори на тема: "Симеоновата епоха и славянската култура".
  // Знаме, Год. VІ, № 109, 14 май 1929, с. 4.
 • Съобщение: Борис Йоцов ще държи беседа "Полските поети-пророци и родината" в адитория № 44 от иммето на Полско-българското дружество в София на26 ян. 1929.
  // Слово, № 1985, 24 ян. 1929.
 • Беседа върху полската литература.
  // Слово, № 1988, 28 ян. 1929.
 • Съобщение: На 4 април 1929 год. редовният доцент Борис Йоцов ще чете встъпителната си лекция: "Славянските литератури и славянското съзнание в България.
  // Слово, № 2044, 4 април 1929. ; // Знаме, Год. VІ, № 75, 3 април 1929, с. 2.
 • Репортаж за сказката на П. Йоцов на тема "Полските поети - пророци на родината.
  // Лъч, Год. І, № 42, 31 ян. 1929, с. 3.Попвасилев, Стефан Тенев 1888-1985.
 • Отокар Мокри : [Отзив] / Ст. п. Василев.
  // Родна реч, Год ІІІ (1929/30), № 1, с. 50-51.
 • Теодоров-Балан, Александър Стоянов редовен член на БКД 1859-1959.
  Д-р Борис Йоцов, Отокар Мокри : [Рецензия] / А. Теодоров-Балан.
  // Български преглед : Списание за славянска филология, Год. І (1929), № 1, с. 158.

1930 г.

 • При нашите хора на изкуството / Вл. Русалиев.
  // мисъл, Год. І (1930), № 21, с. 2-3.
 • Теодоров-Балан, Александър Стоянов редовен член на БКД 1859-1959.
  Д-р Б. Йоцов, Нешо Бончев : [Рецензия] / А. Теодоров-Балан.
  // Български преглед, Год. І (1930), № 3, с. 450.

1931 г.

 • Арнаудов, Михаил Петров действителен член на БАН 1878-1978.
  Доклад за приемане на Борис Йоцов за дописен член на БАн.
  // Летопис на БАн, № ХV (1931/32), с. 28-31.
 • Съобщение: В памет на Достоевски. Лекции ще четат: М. Арнаудов, Борис Йоцов и др.
  // Знаме, Год. VІІІ, № 25, 4 февр. 1931, с. 1.
 • Съобщение: Писателският съюз приел за свои членове: Борис Йоцов и др.
  // Знаме, Год. VІІІ, №47, 2 март 1931, с. 1.
 • Чешки отзив за един български труд от проф. Йосиф Пата (За студията на д-р Б. Йоцов "Българска романтика у Прокопа Хохолоушек") : [Бележка].
  // Листопад, Год. ХІІ (1931), № 9/10, с. 263.
 • Отзив за студията на д-р Б. Йоцов за Нешо Бончев (печатана в Училищен преглед, 1928 г.).
  // Листопад, Год. ХІІ (1931), № 9/10, с. 263.

1933 г.

 • Съобщение: Юбилейният комитет" Ст. Чилингиров" урежда утро в чест на юбиляра на 2 април т. г. За делото на Чилингиров ще говори Б. Йоцов.
  // Знаме, № 71, 29 март 1933, с. 3.
 • Съобщение: Алеково чествуване на 30 март. За Алеко ще говори Б. Йоцов.
  // Знаме, № 71, 29 март 1933, с. 3.
 • Юбилеят на Н. В. Ракитин : [Дописка].
  // Знаме, № 97, 1 май 1933, с. 3.
 • На годишното си събрание българският ПЕН-клуб прие за членове: Б. Йоцов, Б. Филов, Св. Минков, А. Далчев и А. Филипов.
  // Слово, Год. ХІІ, № 3315, 11 юли 1933.
 • На 23 април 1933, на уреденото утро, Борис Йоцов ще говори за литературното дело на полския писател и живописец Станислав Виспянски.
  // Слово, Год. ХІ, № 3249, 20 април 1933.
 • Новина: На 30 того, 6.30 часа вечерта, на Алековото чествуване в салона на "Славянска беседа", Б. Йоцов ще говори за Алеко Константинов.
  // Слово, Год. ХІ, № 3231, 28 март 1933.

1934 г.

 • На 2 ян., 9 ч. вечерта, Радио София урежда вечер посветена на Климент Охридски. Ще говори проф. Йоцов.
  // Слово, Год. ХІІІ, № 3755, 31 дек. 1934.
 • На паметното утро за Ракитин, уредено от Писателския съюз за 9.ХІІ.1934 г. в ученическия киносалон, Борис Йоцов ще говори за личността и творчеството на поета.
  // Слово, Год. ХІІІ, № 3733, 5 дек. 1934.; № 3736, 8 дек. 1934.
 • Ковачев, Михаил Антонов 1905-1972.
  Рецензия на: Стихотворения / Харалан Ангелов ; уредба, бележки и увод от Борис Йоцов. - София : Т. Ф. Чипев, 1934 / Михаил Ковачев.
  // Нови дни, Год. І (1934), № 86, с. 12.
 • Крачунов, Кръстю.
  Рецензия на: История славянобългарская / Паисий Хилендарски ; С увод от Борис Йоцов. - София : 1934 / К. Крачунов.
  // Просветно единство, Год. І (1934/35), № 3, с. 4-5.

1935 г.

 • Арнаудов, Михаил Петров действителен член на БАН 1878-1978.
  Български страдания и борби за свобода в славянската поезия : [Бележка] / Михаил Арнаудов.
  // Българска мисъл, Год. Х (1935), №9, с. 556.
 • Бакалов, Георги Иванов 1873-1939.
  За "некултурния" Ботев : [Отзив за анкетата "Ако Ботев беше жив"] / Зарски.
  // Нова литература : Двуседмично списание, Год. І (1935), № 10, с. 158-159.
 • Бурмов, Александър Колев член-кореспондент на БАН 1911-1965.
  Български страдания и борби за свобода в славянската поезия : [Отзив] / Ал. Бурмов.
  // Училищен преглед, Год. ХХХІV (1935), № 9, с. 1085-1090.
 • Генов, Кръстьо Тодоров 1908-1986.
  Една незабравима дружба / Кръстьо Генов.
  // Лъча : Издание на в."Св.Глас" и "Изгрев" (Пазарджик), Год. Х, № 465, 13 април 1935, с. 2.
 • Отзиви с бележки.
  // Нова борба (Враца), Год. VІІІ, № 16, 10 ноем. 1935.
 • Чествуване на писателя Немирович-Данченко. Реч държал Б. Йоцов.
  // Борба (Пловдов), Год. ХV, № 4115, 14 ян. 1935, с. 1.
 • На 22.ХІІ.1935 Йоцов бил избран за член-съветник на новото настоятелство на Полско-българското дружество : /Вж. "Годишното събрание на Полско-българското дружество"/.
  // Слово, Год. ХІV, № 4044, 24 дек. 1935.
 • Новина: На 30. того, на литературно-музикалната вечер, посветена на Полша, в Славянското дружество, проф. Б. Йоцов ще говори на тема: "Духът на полската литература".
  // Слово, Год. ХІІІ, № 3823, 29 март 1935.
 • Новина: На 24 того, в 8ч. в., на полската литературно-музикална вечер, проф. Йоцов ще говори на тема: "Духът на полската литература".
  // Слово, Год. ХІІІ, № 3817, 22 март 1935.
 • Новина: На 19 т. м., Във Военния клуб, ще говори Борис Йоцов по случай 100-годишнината от появата на "Пан Тадуеш" от Мицкевич.
  // Слово, Год. ХІІІ, № 3810, 14 март 1935.
 • Новина: На 6. того Борис Йоцов ще говори на тържественото събрание в Академията на науките по случай 85-годишнината на Т. Г. Масарик.
  // Слово, Год. ХІІІ, № 3802, 5 март 1935.
 • Новина: На 17. того, на чехословашката вечер в салона на Славянското дружество, Борис Йоцов ще говори на тема : "Поглед от Чехословашко".
  // Слово, Год. ХІІІ, № 3788, 16 февр. 1935.
 • Новина: На 3. того Съюзът на българските писатели избрал Борис Йоцов за член на новия управителен съвет.
  // Слово, Год. ХІІІ, № 3779, 6 февр. 1935.
 • Борис Йоцов ще признесе реч на 13.І.1935 на юбилея на Немирович-Данченко.
  // Слово, Год. ХІІІ, № 3761, 10 ян. 1935.
 • Мехлемов, Марко Василев
  Братя Миладинови в Чехия / Марко Мехлемов.
  // Слово, Год. ХІV, № 3836, 13 април 1935.
 • Попвасилев, Стефан Тенев 1888-1985.
  Български страдания и борби за свобода в славянската поезия : [Отзив] / Ст. п. Василев.
  // Родна реч, Год. ІХ (1935/36), № 1, с. 60-61.
 • Попвасилев, Стефан Тенев 1888-1985.
  Проф. д-р Борис Йоцов. "Kde domov muj" у нас. : [Бележка] / Ст. п. В.
  // Родна реч, Год. VІІІ (1934/35), № 3/4, с. 188-189.

1936 г.

 • Бръзицов, Христо Димитров 1901-1980.
  Разговор с директора на Народния театър [Борис Йоцов] / Христо Бръзицов.
  // Мир , Год. XLII (1936), № 10 766, с. 3.
 • Георгиев, Коста
  Един час при директора на Народния театър проф. Борис Йоцов : [Интервю] / Коста Георгиев.
  // Литературен глас, Год. VІІІ (1936), № 316, с. 5.
 • Хроника: Б. Йоцов посетил Котел на 27 юли 1936 г.
  // Ктленски край, Год. VІІ, № 219, 29 юли 1936.
 • Кр. Сарафов, Ст. Бъчваров, Герганова и Стаматов се връщат отново в Народния театър : [Изказване].
  // Нова камбана, год. І (1936), № 80, с. 1.
 • Новите насоки на Народния театър : [Интервю].
  // Нова камбана, год. І (1936), № 11, с. 1.
 • Новият директор на Народния театър - Значението на българските артисти, усилията му за културни завоевания по пътя на националните традиции : [Впечатления и изказвания за срещата].
  // Нова камбана, год. І (1936), № 9, с. 1.
 • Бележка за новия директор на Народния театър.
  // Народен театър, Год. ІІ (1936), № 39, с. 1.
 • Съобщение: Директорът на Народния театър заминава за Москва ; Бележка в рубриката "Отзвуци": Директорът на Народния театър в Москва.
  // Нова камбана, Год. І (1936), № 95, с. 3 ; № 96, с. 2.
 • Нов директор на Народния театър. Назначен е проф. Борис Йоцов : [Съобщение].
  // Борба (Пловдов), Год. ХVІ, № 4510, 5 май 1936, с. 1.
 • Тържествено събрание в чест на празника на Освобождението : [Съобщение от София. На събранието говорил и проф. Йоцов].
  // Борба (Пловдов), Год. ХVІ, № 4456, 4 март 1936, с. 1.
 • Професор Йоцов за полско-българското културно сътрудничество. Полска пиеса в Народния театър.
  // Слово, Год. ХV, № 4341, 18 дек. 1936.
 • Новина: На 27 того, на паметното утро за Паисия, което ще стане в Народния театър, Йоцов ще държи слово.
  // Слово, Год. ХV, № 4271, 26 септ. 1936.
 • Г-н проф. Йоцов при министър Мишайков.
  // Слово, Год. ХV, № 4268, 23 септ. 1936.
 • Утре заран г. Йоцов през Румъния заминава за Русия.
  // Слово, Год. ХV, № 4245, 26 авг. 1936.
 • Директорът на Народния театър г. Йоцов в Москва.
  // Слово, Год. ХV, № 4244, 25 авг. 1936.
 • Подготовка за идния сезон на Народния театър. Обиколката на директора г. проф. Йоцов.
  // Слово, Год. ХV, № 4224, 1 авг. 1936.
 • Директорът на Народния театър г. Йоцов в провинцията.
  // Слово, Год. ХV, № 4218, 25 юли 1936.
 • Директорът на Народния театър г. Йоцов в Белград.
  // Слово, Год. ХV, № 4187, 19 юни 1936.
 • Нов директор на Народния театър : Б. Йоцов заменя Вл. Василев.
  // Слово, Год. ХV, № 4154, 9 май 1936.
 • Новина: На 21 того, 6.30 ч. в., в Славянска беседа проф. Йоцов ще говори за Масарик и чехословашкия народ.
  // Слово, Год. ХІV, № 4138, 20 април 1936.
 • Новина: На 3. того, в 11 ч. пр. пл., в салона на Славянското дружество проф. Йоцов ще говори на тема: " Руският дух в българското национално възраждане".
  // Слово, Год. ХІV, № 4099, 2 март 1936.
 • Новина: Научното дружество "Шафаржик" в Братислава прогласило Йоцов за свой задграничен член.
  // Слово, Год. ХІV, № 4078, 6 февр. 1936.
 • Проф. Йоцов за националностите в СССР.
  // Македонски вести : Седмично списание за история, наука и литература, Год. ІІ (1936), № 72, с. 1.
 • Впечатленията на проф. Йоцов от СССР : [Съобщение].
  // Варненски новини, Год. ХХІV (1936), № 5778, с. 1.
 • Новина: На 2 того, в 6.30 ч. в., в Славянска беседа, проф. Б. Йоцов ще говори на тема: "Полската литература в нейните най-ярки прояви".
  // Слово, Год. ХІV, № 4124, 1 април 1936.
 • В. "Заря" при новия директор на Народния театър [Борис Йоцов].
  // Заря, Год. ХІV (1936), № 4406, с. 2.
 • Йоцов, Борис Иванов дописен член на БАН 1894-1945.
  Предговор към книгата на Асен Василиев.
  В: Трем на Българското възраждане / Асен Василиев. - София : [б. и.], 1936.
 • Ковачев, Михаил Антонов 1905-1972.
  Братя Миладинови в Чехия от Б. Йоцов : [Рецензия] / Михаил Ковачев.
  // Обзор, Год. ІІ (1936), № 60, с. 4.
 • Минев, Мирослав Петров 1898-1983
  Български страдания и борба за свобода в славянската поезия от проф. Борис Йоцов : [Рецензия] / Мирослав Минев.
  // Завети, Год. ІІІ (1936), № 3, с. 69-70.
 • Митев, Н.
  Директорът на Народния театър пред в. Слово : Интервю / Н. Митев.
  // Слово, Год. ХV, № 4230, 8 авг. 1936.
 • Пенев, Пенчо Пенчев 1911-1968.
  Български страдания и борба за свобода в славянската поезия от проф. Борис Йоцов / Пенчо Пенев.
  // Литературен глас, Год. ІХ (1936), № 333, с. 7-8.
 • Русалиев, Владимир псевд. 1899-1973.
  Проф. д-р Борис Йоцов / Владимир Русалиев.
  // Заря, Год. ХІV (1936), № 4435, с. 4.
 • Тихолов, Петко Тихолов 1903-1978.
  Разговор с проф. Б. Йоцов / П. Тихолов.
  // Искра, Год. ІІ, № 2, 21 април 1936, с. 4.

1937 г.

 • Дамянов, Христо.
  За Алеко Константинов е дума [Полемична бележка] Христо Дамянов.
  // Възход( Габрово), № 37, 3 йни 1937, с. 2.
 • Вечер за Ал. С. Пушкин. Едно културно тържество в Пловдив. За Пушкин говорил Б. Йоцов.
  // Борба (Пловдив), Год. ХVІІ, № 4750, 24 февр. 1937, с. 2.
 • Б. Йоцов е избран в комисиата, която да прецени кои писатели, нечленове на БАн, трябва да бъдат наградени.
  // Летопис на БАН, № 21 (1937-38), 26.
 • Професор д-р Борис Йоцов / М. Г.
  // Инвалид, Год. ХVІІІ, № 801, 8 март 1937.
 • Откриване на събора на изкуствата.
  // Слово, Год. ХVІ, № 4588, 18 окт. 1937.
 • Директорът на Народния театър г. Йоцов е подал оставка.
  // Слово, Год. ХVІ, № 4544, 26 авг. 1937.
 • В началото на идната седмица директорът на Народния театър г. Йоцов ще за мине за две седмици във Варшава.
  // Слово, Год. ХVІ, № 4470, 29 май 1937.
 • Проф. Йоцов в Полша.
  // Слово, Год. ХVІ, № 4449, 1 май 1937.
 • Новата управа на Читалищния съюз.
  // Слово, Год. ХVІ, № 4433, 13 април 1937.
 • Пенев, Пенчо Пенчев 1911-1968.
  Отзив за "Братя Миладинови в Чехия" от Борис Йоцов : [Вж. рубриката "Между книгите и списанията"] / Пенчо Пенев.
  // Литературен глас, Год. ІХ (1937), № 339, с. 7.
 • Попвасилев, Стефан Тенев 1888-1985.
  Любен Каравелов. Стихотворения : [Рецензия на: Стихотворения / Любен Стойчев Каравелов ; Увод, уредба и бел. от Борис Йоцов. - София : Казанлъшка долина, 1937] / Ст. п. Василев.
  // Родна реч, Год. ХІ (1937/38), № 2, с. 87-88.
 • Попвасилев, Стефан Тенев 1888-1985.
  Рецензия на: Из мъртвия дом / Любен Каравелов ; Прев. [от сръб. ез.], увод и бел. от Борис Йоцов. / Ст. п. Василев.
  // Родна реч, Год. ХІ (1937/38), № 4, с. 191-192.

1938 г.

 • Околийска читалищна конференция в гр. Ловеч.
  // Читалище, Год. ХVІІ (1938), № 3/4, с. 118-120.
 • Осемнадесетият конгрес на читалищата в гр. Казанлък.
  // Читалище, Год. ХVІІ (1938), № 5/6, с. 167-170.
 • Юбилеят на Кирил Христов в Стара Загора. За делото на поета говорил Б. Йоцов.
  // Борба (Пловдив), Год. ХVІІІ, № 5291, 19 дек. 1938, с. 2.
 • Министър Йоцов в Котел.
  // Котленски край, Год. VІІІ, № 267, 11 март 1938.
 • На 17 того, 8.30 ч.в., в Еврейския дом, на голяма художествена вечер, проф. Йоцов ще говори на тема: "Днешният идеал за човека".
  // Слово, Год. ХVІІ, № 4908, 17 окт. 1938.
 • Краят на учебната година в Американския колеж.
  // Слово, Год. ХVІІ, № 4790, 27 юни 1938.
 • Новото управление на Върховния читалищен съвет.
  // Слово, Год. ХVІІ, № 4770, 31 май 1938.
 • На 10 март, на литературната вечер по случай 60 год. от смъртта на Нешо Бончев, уредена от панагюрци, проф. Б. Йоцов ще говори на тема: "При изворите на българската литературно-критична мисъл".
  // Слово, Год. ХVІ, № 4702, 8 март 1938.
 • На 19 того, в салона на Славянското дружество, проф. Б. Йоцов ще говори на тема: "Една от вдъхновените писателки на чехословашката земя".
  // Слово, Год. ХVІ, № 4688, 18 февр. 1938.
 • На 23 того, неделя, 10 ч. с. , в кино "Славянска беседа" ще се представи филм за Масарик, предшестван от сказка на проф. Б Йоцов.
  // Слово, Год. ХVІ, № 4662, 18 ян. 1938.

1939 г.

 • Тържествено чествуване 100-годишнината на Каравелов в Белград. Речите на проф. Ибровац и Йоцов.
  // Дъга, Год. VІ (1939), № 306, с. 4.
 • Десети библиографски курс.
  // Дъга, Год. VІ (1939), № 312, с. 3.
 • Четиридесет години български туризъм. Б. Йоцов: Слово за А. Константинов. Д. Пантелеев: Туристическата идеология на А. Константинов.
  // Дъга, Год. VІ (1939), № 333, с. 4.
 • Вчерашното Лермонтово утро.
  // Вчера и днес, Год. І № 23, 20 ноем. 1939, с. 4.
 • Вчерашното голямо туристическо тържество в Академията на науките.
  // Слово, Год. ХVІІІ, № 5227, 11 дек. 1939.
 • На 19 того, в концертната зала на Славянска беседа, ще има чествуване паметта на Лермонтов по случай 125 г. от рождението му. Слово ще произнесе проф. Б. Йоцов.
  // Слово, Год. ХVІІІ, № 5207, 17 ноем. 1939.
 • Закриване на библиотекарския курс.
  // Слово, Год. ХVІІІ, № 5138, 24 авг. 1939.
 • На 7. того, в салона на Славянска беседа, проф. Йоцов ще говори на тема "Как станахме народ".
  // Слово, Год. ХVІІ, № 4974, 6 февр. 1939.
 • На 12 того, 11 ч. пр. об., в салона на Славянското дружество, проф. д-р Б. Йоцов ще говори на тема: "Иван Сергеевич Аксаков и българският национален въпрос".
  // Слово, Год. ХVІІ, № 4972, 3 февр. 1939 ; № 4979, 11 февр. 1939.
 • На ІІІ. славянски международен конгрес на славистите, в Белград,България ще бъде представена от Йоцов, Романски, Мирчев и Леков.
  // Слово, Год. ХVІІІ, № 5108, 20 юли 1939.
 • Българо-югославска литературна вечер.
  // Слово, Год. ХVІІІ, № 5085, 22 юни 1939.
 • На 29 того, 6.15 ч. сл. об., в Славянска беседа, проф. Йоцов ще говори на тема: "Расовият произход на българина в неговата поезия".
  // Слово, Год. ХVІІ, № 4943, 28 февр. 1939.
 • Каракостов, Стефан Любомиров 1915-1988.
  Славянските литератури и изучаването им у нас : [Статия] / Ст. Каракостов.
  // Бургаски фар, Год. (ХІХ), № 5220, с. 2.
 • Петров, Панайот
  Един бележит панагюрец : За Нешо Бончев : Сборник : Животопис и преценки на дейността му по случай 100 год. от рождението му . - София, 1939 / П. Петров.
  // Оборище, Год. VІІ (1939), № 253, с. 2.
 • Петров, Панайот
  Книга за един бележит панагюрец / Панайот Петров.
  // Инвалид, Год. ХХ, № 901, 9 юни 1939.

1940 г.

 • Бурмов, Александър Колев член-кореспондент на БАН 1911-1965.
  Записките на Захари Стоянов в ново издание : [Отзив] / Александър Бурмов.
  // Вчера и днес : Независим обеден всекидневник за политика, информация и култура, Год. І, № 66, 11 ян. 1940, с. 4.
 • Данаилов, Славчо.
  Рецензия на: Записки по българските въстания : Разкази на очевидец : 1870-1876 : Т. 1 - 3 / Захари Стоянов ; Под ред. на Борис Йоцов. - София : 1940 / Сл. Данаилов.
  // Просветно единство, Год. VІ (1939/40), № 21, с. 12.
 • Сто двадесет и пет години от рождението на М. Ю. Лермонтов : Репортаж.
  // Вчера и днес : Независим обеден всекидневник за политика, информация и култура, Год. І, № 85, 5 февр. 1940, с. 3.
 • Лермонтово утро.
  // Вчера и днес : Независим обеден всекидневник за политика, информация и култура, Год. І, № 84, 3 февр. 1940, с. 4.
 • Българската драма и Народния театър : [Бележка].
  // Заря, Год. ХVІІІ (1940), № 5794, с. 6.
 • Истината около "Записките" на Захари Стоянов : [Обяснения на издателство Игнатов].
  // Заря, Год. ХVІІІ (1940), № 5529, с. 3.
 • Конгресът на просветния съюз. Йоцов говорил на тема: "Българската революционна и хайдушка романтика".
  // Борба (Пловдив), Год. ХХ, № 5736, 18 юни 1940.
 • Проф. д-р Борис Йоцов.
  // Светоглас : Орган на дружеството на чуждестранните публицисти и писатели в България, Год. V (1940), № 5, с. 11-12.
 • На 3.ІІІ., в 9.30, ч. с., в Руския клуб, проф. Йоцов ще говори за живота и творчеството на И. С. Тургенев.
  // Слово, Год. ХVІІІ, № 5293, 1 март 1940.
 • Тържествено утро за Лермонтов : (4.ІІ.1940).
  // Слово, Год. ХVІІІ, № 5270, 3 февр. 1940.
 • Каракостов, Стефан Любомиров 1915-1988.
  Българска литературна жътва 1940 г. : [Книгописен преглед].
  // Заря, Год. ХVІІІ (1940), № 5796, с. 6.
 • Петров, П.
  Книжнина: Борците на Зареница : Героични разкази / Звезделин Цонев ; Предг. от Борис Йоцов. - София : Библ. Бълг. военна слава, 1940 : [Отзив] / П. Петров.
  // Инвалид, Год. ХХІ, № 936, 8 март 1940.

1941 г.

 • Сказки. Известният учен проф. Б. Йоцов ще изнесе две сказки.
  // Воля (Пловдив), Год. VІІ, № 1701, 25 ян 1941, с. 2.
 • Съобщение: Тържествено ще бъде чествувана годишнината на Вазов в цялата страна.
  // Бургаски фар, Год. ХХІ (1941), № 5944, с. 1.
 • Народни будители - възпоменателен лист. В него участвува и проф. Б. Йоцов.
  // Слово, Год. ХХ, № 5784, 24 окт. 1941.
 • Нарочна програма на Радио София за празника Кирил и Методий.
  // Слово, Год. ХІХ, № 5655, 19 май 1941.
 • За подпредседател на Славянското дружество в българия е избран проф. Борис Йоцов.
  // Слово, Год. ХІХ, № 5596, 7 март 1941.

1942 г.

 • Анков, Н.
  До Борис Йоцов / Н. Анков.
  // Читалище, Год. ХХІ (1942), № 3/4, с. 110.
 • Бохосян, Хр. Тридневните тържества за Раковски / Хр. Бохосян.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9966, 27 окт. 1942, с. 6.
 • Да посрещнем новата година със съзнание за нови задължения : [Изказване].
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 10022, 31 дек. 1942, с. 3.
 • Съобщение: Министър проф. Йоцов пристигна във Варна.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 10001, 6 дек. 1942, с. 2.
 • Съобщение: Министър Йоцов за задачите на Родителско-учителския съюз.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9995, 29 ноем. 1942, с. 8.
 • Съобщение: Чествуване на народните будители в София.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9973, 3 ноем. 1942, с. 4.
 • Съобщение: Молитва за България.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9972, 1 ноем. 1942, с. 8.
 • Съобщение: Министър проф. Б. Йоцов в Института за детски учителки и ІІ. мъжка гимназия.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9961, 21 окт. 1942, с. 6.
 • Министър Йоцов за предстоящите мероприятия по просветата.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9960, 20 окт. 1942, с. 2.
 • Съобщение: Министър Йоцов в Пловдив.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9959, 18 окт. 1942, с. 5.
 • Съобщение: Министър Йоцов вчера посети опитното училище.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9956, 15 окт. 1942, с. 6.
 • Съобщение: Министър Йоцов в с. Байлово.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9954, 13 окт. 1942, с. 5.
 • Напътствията, които министър Йоцов даде вчера на учителите.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9953, 11 окт. 1942, с. 5.
 • Съобщение: Министър Б. Йоцов посети Художествената академия.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9952, 10 окт. 1942, с. 6.
 • Съобщение: Министърът на просветата конферира с учителите във Враца.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9952, 10 окт. 1942, с. 6.
 • Съобщение: Министър Б. Йоцов в Ловеч.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9944, 30 септ. 1942, с. 5.
 • Съобщение: Министър проф. Б. Йоцов прие покровителството на големия областен спортен събор във Враца.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9942, 27 септ. 1942, с. 8.
 • Съобщение: Да напрегнем всички сили.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9932, 16 септ. 1942, с. 4.
 • Съобщение: Обиколката на министър Йоцов из Македония.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9838, 28 май 1942, с. 2.
 • Министрите ген. Михов и проф. Йоцов в Гюмюрджина.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9831, 19 май 1942, с. 5.
 • Съобщение: Министрите проф. Йоцов и д-р Партов във Враца.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9829, 16 май 1942, с. 5.
 • Съобщение: 23 наши писатели ще заминат в провинцията.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9828, 14 май 1942, с. 8.
 • Съобщение: Посещението на министър Йоцов в Пловдив, Карлово, Сопот, Пирдоп и Златица.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9826, 12 май 1942, с. 6.
 • Съобщение: Трапезата на читалищния съюц в чест на министър Йоцов.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9810, 21 април 1942, с. 3.
 • Съобщение: Писателите и учителите при министър Йоцов.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9808, 18 април 1942, с. 6.
 • Съобщение: Приети от министъра на просвещението г. проф. Цонев ; Вчера новият министър на просветата прие министерството.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9804, 14 април 1942, с. 3, 7.
 • Животописни бележки и дейност на новия министър на просветата г. проф. д-р Борис Йоцов.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9803, 12 април 1942, с. 5.
 • Съобщение: 100-годишнината на българския периодичен печат.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9789, 24 март 1942, с. 3.
 • Съобщение: Унгарските писатели си заминаха.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9785, 19 март 1942, с. 6.
 • Съобщение: Н. В. Царят награди проф. Й. Иванов.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9773, 5 март 1942, с. 6.
 • Съобщение: Провеждане на третата културна седмица за селото.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9736, 17 ян. 1942, с. 6.
 • Съобщение: Откриване курса за драматични ученици.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9734, 15 ян. 1942, с. 6.
 • Министър Йоцов за делото на учителите в новоосвободените земи : [Анонимна статия].
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9853, 14 юни 1942, с. 8.
 • Гостуването на хърватските писатели : [Анонимна статия].
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9855, 18 юни 1942, с. 6.
 • Съобщение: Хърватският писател д-р Будак в София.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9809, 19 април 1942, с. 3.
 • Съобщение: Министър Йоцов в Калофер.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9907, 18 авг. 1942, с. 2.
 • Българските писатели за кооператизма : [Факсимиле с подписа му].
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9744, 28 ян. 1942, с. 6.
 • Министър проф. Б. Йоцов замина за Загреб : [Съобщение със снимка].
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9890, 29 юли 1942, с. 1.
 • Министър проф. Б. Йоцов се завърна от Загреб : [Съобщение].
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9895, 4 авг. 1942, с. 3.
 • Министър Йоцов за културното сътрудничество с Румъния : [Изказване].
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9836, 24 май 1942, с. 7.
 • Обиколката на министър Йоцов в Северна България : [Съобщение].
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9872, 8 юли 1942, с. 6. ; № 9913, 25 авг. 1942, с. 2.
 • Напътствия на министър Йоцов към зрелостниците.
  // Дъга, Год. ІХ (1942), № 489, с. 4. ;
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9877, 14 юли 1942, с. 6.
 • Вчерашната реч на професор Йоцов.
  // Дъга, Год. ІХ (1942), № 503, с. 3.
 • Скромно празнуване на св. св. Кирил и Методий.
  // Дъга, Год. ІХ (1942), № 481, с. 4.
 • Писателят Н. Лилиев изготвил молитва за учащите се.
  // Слово, Год. ХХІ, № 6047, 14 септ. 1942.
 • Гостуване на хърватските писатели.
  // Слово, Год. ХХІ, № 5971, 17 юни 1942.
 • Културните връзки между Хърватско и България.
  // Слово, Год. ХХІ, № 5972, 18 юни 1942.
 • Читалищният съюз и министъра на просветата.
  // Слово, Год. ХХІ, № 5927, 21 април 1942.
 • Министър Йоцов за българското читалище : [Изказване].
  // Защита, Год. ХХІХ, № 16, 31 авг. 1942, с. 1.
 • Вечеря дадена от Борис Йоцов в чест на хърватските писатели : [Съобщение].
  // Заря, Год. ХХ (1942), № 6233, С. 4.
 • Танев, Ст. Д.
  Министър Йоцов за контрола на учениците с настойници : [Статия] / Ст. Д. Танев.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9889, 28 юли 1942, с. 2.
 • Хаджибонев, Бончо Георгиев 1889-1954.
  Борис Йоцов като поет : [Критика] / Бончо х. Бонев.
  // Младежки Червен кръст : Безплатно приложение на сп. Аз служа (София), Год. ХХІ (1942/43), № 1/4, с. 5.
 • Цанков-Дерижан, Христо 1888-1950.
  Българският писател и кооператизма / Христо Цанков-Дерижан.
  // Заря, Год. ХХ (1942), № 6106, с. 6.
 • Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев 1881-1962.
  Една повест из живота на българите в Нишко [Статия] Ст. Чилингиров.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9950, 8 окт. 1942, с. 8.
 • Учредяване на Камара на културата и изкуствата.
  // Утро, Год. ХХХІІ, № 9727, 3 ян. 1942, с. 8.

1943 г.

 • Из Съюза на българските писатели.
  // Слово, Год. ХХІІ, № 6224, 17 април 1943.
 • Министърът на народното просвещение проф. Йоцов драг гост на Цариброд.
  // Български запад (Пирот), Год. ІІ, № 72, 30 окт. 1943, с. 3.
 • Голямо бранническо поклонение на Оборище.
  // Просветно единство, Год. ІХ (1943), № 22/23, с. 8.
 • Снощи министър Йоцов замина за Словашко.
  // Дъга, Год. Х (1943), № 539, с. 1.
 • Дъ бъдем будни на своя пост - Новогодишните пожелания на министъра на просветата г. проф. Йоцов.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10320, 30 дек. 1943, с. 6.
 • Министър Йоцов почетен гражданин на Пирот.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10316, 25 дек. 1943, с. 6. ; Слово,Год. ХХІІ, № 6431, 24 дек. 1943.
 • Регентът Н. Ц. В. княз Кирил откри Скопския държавен университет.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10312, 22 дек. 1943, с. 1.
 • Министър д-р Йоцов в Скопие.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10311, 19 дек. 1943, с. 3.
 • Министър Йоцов почетен гражданин на Луковит и Цариброд.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10306, 14 дек. 1943, с. 5.
 • Министър Йоцов за духа на учителството : [Изказване].
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10299, 5 дек. 1943, с. 6.
 • Освещаването новата сграда на висшето техническо училище.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10279, 12 ноем. 1943, с. 6.
 • Министърът на просветата проф. Б. Йоцов в Свети Врач, Горна Джумая и Петрич.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10264, 26 окт. 1943, с. 1.
 • Министър Йоцов в Цариброд.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10258, 19 окт. 1943, с. 6.
 • Министър Йоцов посети V софийска девическа гимназия.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10256, 16 окт. 1943, с. 2.
 • Вчерашната панахида по случай годишнината от смъртта на Иван Вазов.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10237, 23 септ. 1943, с. 6.
 • Министър проф. Йоцов при солунските деца.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10189, 31 юли 1943, с. 2.
 • Директорите на народните театри при министър Йоцов.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10187, 29 юли 1943, с. 6.
 • Министър Йоцов в училището на открито.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10186, 28 юли 1943, с. 6.
 • Министър-председателят и министър Йоцов в Охрид и Ресен.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10172, 11 юли 1943, с. 1.
 • Проф. Йоцов в село Мърчево - Софийско.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10163, 1 юли 1943, с. 2.
 • Министър проф. Йоцов в Радомирск0.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10155, 22 юни 1943, с. 4.
 • Министър Йоцов за българо-германското културно сътрудничество.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10154, 20 юни 1943, с. 6.
 • Министър Йоцов заминава за Братислава ; Посрещане на Йоцов в Братислава ; Министър Йоцов напусна Братислава.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10144, 8 юни 1943, с. 5 ; №10145, 9 юни 1943, с. 1 ; № 10148, 12 юни 1943, с. 1.
 • Министърът на просветата : [Съобщение в хрониката].
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10142, 5 юни 1943, с. 2.
 • Обиколката на министър Йоцов в Карловско.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10137, 30 май 1943, с. 2.
 • Тържествено отпразнуване деня на св. св. Кирил и Методий.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10133, 26 май 1943, с. 6.
 • Министър Йоцов в Борисовградско.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10127, 18 май 1943, с. 6.
 • Министър проф. Б. Йоцов в Северо-западна България.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10121, 11 май 1943, с. 6.
 • Празник на българските учители; Министър Йоцов вчера откри конференцията на училщните инспектори.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10108, 20 април 1943, с. 2.
 • Министър-председятелят проф. Филов и министър проф. Йоцов почетни членове на Писателския съюз.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10106, 17 април 1943, с. 6.
 • Министър Йоцов между учениците от едно столично училище.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10094, 3 април 1943, с. 6.
 • Министър проф. Б. Йоцов в с. Буново.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10078, 16 март 1943, с. 6.
 • Инспекционната обиколка на министър Йоцов из Софийско.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10072, 9 март 1943, с. 6.
 • Министър Йоцов в Перник.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10071, 7 март 1943, с. 6.
 • Вчера министър Йоцов посети едно столично основно училище.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10069, 5 март 1943, с. 6.
 • Министър Йоцов до учителите, които творят.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10064, 26 февр. 1943, с. 2.
 • Съобщение: министър Йоцов в Радомир.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10059, 20 февр. 1943, с. 6.
 • Съобщение: Министър проф. Б. Йоцов в Пловдив.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10055, 16 февр. 1943, с. 2.
 • Съобщение: Вчерашната конференция под председателството на министър Б. Йоцов.
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10031, 16 ян. 1943, с. 4.
 • Днешната реч на министър Б. Йоцов : [Съобщение].
  // Утро, Год. ХХХІІІ, № 10107, 18 април 1943, с. 6.

1944 г.

 • Делчев, Борис 1910-1987.
  Фашизмът в нашата литература / Борис Делчев.
  // Работническо дело, Год. ХVІІ, № 15, 4 окт. 1944, с. 4.
 • Погромаджиите пред съда на народа.
  // Работническо дело, Год. ХVІІ, № 90, 30 дек. 1944, с. 3.
 • Обвинителният акт срещу бившите регенти, царските съветници и министри.
  // Работническо дело, Год. ХVІІ, № 73, 11 дек. 1944, с. 4.
 • Съобщение: 29 писатели са изключени от Писателския съюз.
  // Политика, Год. І (1944), № 38, с. 1.
 • Дължим му признателност : [Статия].
  // Просветно единство, Год. Х (1944), № 328, с. 2.
 • Съобщение: Регентите приеха и наградиха бившите министри.
  // Утро, Год. ХХХІV, № 10435, 8 юни 1944, с. 1.
 • Съобщение: Вчера новите министри приеха министерствата си.
  // Утро, Год. ХХХІV, № 10432, 4 юни 1944, с. 2.
 • Д-р Борис Йоцов.
  // Слово, Год. ХХІІ, № 6453, 5 февр. 1944.
 • Синей Мерше до Борис Йоцов.
  // Дъга, Год. ХІ (1944), № 568, с. 4.
 • Речта на министър Йоцов по случай празника на св. св. Кирил и Методий : [Съобщение].
  // Утро, Год. ХХХІV, № 10425, 27 май 1944, с. 2.
 • Матеев, Евгени Георгиев академик на БАН 1920-1997.
  Прочистване на Университета / Евгени Матеев.
  // Работническо дело, Год. ХVІІ, № 71, 8 дек. 1944, с. 6.
 • Танев, Ст. Д.
  С учащи се при министъра на просветата проф. Йоцов / Ст. Д. Танев.
  // Утро, Год. ХХХІV, № 10407, 3 май 1944, с. 1-2.
 • Танев, Ст. Д.
  Въпроси, които засягат ученици, учители, стажанти и основни учители : [Статия] / Ст. Д. Танев.
  // Утро, Год. ХХХІV, № 10380, 19 март 1944, с. 1-2.
 • Танев, Ст. Д.
  С ученици и студенти при министъра на просветата / Ст. Д. Танев.
  // Утро, Год. ХХХІV, № 10378, 17 март 1944, с. 1-2.
 • Танев, Ст. Д.
  Всичко, каквото е имало в сградата на театъра, е спасено [Статия] Ст. Д. Танев.
  // Утро, Год. ХХХІV, № 10334, 25 ян. 1944.
 • Танев, Ст. Д.
  С народа при управниците. Първите писма след бомбардировката при министър проф. Йоцов : [Репортаж] / Ст. Д. Танев.
  // Утро, Год. ХХХІV, № 10332, 22 ян. 1944, с. 1-3.
 • Танев, Ст. Д.
  Как министър Йоцов поправи бързо няколко опущения : [Репортаж] / Ст. Д. Танев.
  // Утро, Год. ХХХІV, № 10323, 5 ян. 1944, с. 1-2.

1945 г.

 • Съобщение за изключването на Б. Йоцов от Писателския съюз.
  // Годишник ББИ, 1945/46, с. 469.

1949 г.

 • Тодоров, Ангел 1906-1993
  Прояви на буржоазната идеология в литературната история и критика / : [Бележки за критическата дейност на Б. Йоцов] / Ангел Тодоров.
  // Изкуство, Год. V (1949), кн. 4, с. 326. ; В: Животворната правда на художествената литература : Статии и студии / Ангел Тодоров. - София : Бълг. писател, 1954, с. 22.

1951 г.

 • Димов, Георги Христов 1918-1995.
  Научна сесия на БАН, посветена на 75-годишнината на Априлското въстание / Георги Димов.
  // Философска мисъл, Год. VІІ (1951), № 2, с 117-124.

1952 г.

 • Бужашки, Евлоги Тодоров.
  Буржоазно-фашистки фалшификации на българското национално революционно движение / Евлоги Бужажки.
  // Исторически преглед, Год. VІІІ (1952), № 3, с. 289.

1958 г.

 • Георгиев, Емил Иванов академик на БАН 1910-1982.
  Западнославянските литератури в българското литературознание / Емил Георгиев.
  // Литературна мисъл, Год. ІІ (1958), № 3, с. 114-129.