ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ ЗА ПРОФ. БОРИС ЙОЦОВ

  • Подготовка на сценарий за документалния филм от ръководителя на проекта и с участието на членове на проекта;
  • Подбор на документални материали за включване в сценария;
  • Подбор на фотоматериали за включване в сценария;
  • Закупуване на камера с подходящи технически параметри за заснемане на документалния филм;
  • Заснемане на документалния филм;
  • Монтаж на филма, осъществен от външни сътрудници.