Екип на проекта

 • Проф. д. ф. н. Румяна Дамянова – ръководител на проекта
 • Доц. д-р Недка Капралова
 • Доц. д-р Светла Страшимирова
 • Доц. д-р Мария Китанова
 • Доц. д-р Христина Балабанова
 • Андриана Спасова – докторант
 • Доц. д. ф. н. Радосвет Коларов
 • Проф. д-р Александър Кьосев
 • Доц. д-р Добромир Григоров
 • Николай Желев - докторант
 • Михаил Новак – технически изпълнител