Галерия

Диплома от Софийския университет, 1919 г. -, с подпис на декана В. Златарски


Свидетелство за зрелост - 1912 г.


Нотариален акт от 1936 г. и Записка за вписване за право на собственост (за апартамент на ул. “Сан Стефано” № 2 )


Нотариален акт от 1936 г. и Записка за вписване за право на собственост (за апартамент на ул. “Сан Стефано” № 2 )


Нотариален акт от 1936 г. и Записка за вписване за право на собственост (за апартамент на ул. “Сан Стефано” № 2 )


Диплом за награда от Словенска република, 1941 г


Диплом за награда от Словенска република, 1943 г.


Диплома от Карловия университет, 1923 г.


Дипломатически паспорт без снимка, 1942 г. Разрешително на немски ез


Лист (страници) от документ за самоличност на фр. ез.,- 1936


Лист от документ за самоличност, 1936 г. - снимка и подпис


Лична карта от 1920 г. със снимка


Свидетелство от Дирекция на Народния театър , 1941 г.


Писмо от декана на Философския факултет на Карловия университет, Прага - 1937 г.


Указ на цар Борис III и Удостоверение за назначаване на проф. Йоцов като редовен професор. Подпис на Ректора М. Арнаудов


Указ на цар Борис III и Удостоверение за назначаване на проф. Йоцов като редовен професор. Подпис на Ректора М. Арнаудов


Лично писмо-оставка (ръкопис) на Б. Йоцов като Директор на Народния театър до Министъра на Народното просвещение, февруари 1937 г.


Лично писмо-оставка (ръкопис) на Б. Йоцов като Директор на Народния театър до Министъра на Народното просвещение, февруари 1937 г.


Лично писмо - оставка (машинописен вариант) , 17 март 1937 г


Лично писмо-оставка (ръкопис), август 1937 г.


Лично писмо-оставка (ръкопис), август 1937 г.


Лично писмо-оставка (ръкопис), август 1937 г.


Лично писмо-оставка (ръкопис), август 1937 г.