УЧАСТИЯ И ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

  • Работни срещи с чужди учени, които да представят интересни аспекти или непознати моменти от биографията и научното дело на Б. Йоцов;
  • Участие с доклади или научни съобщения върху творчеството на Б. Йоцов в различни научни конференции, организарани от други научни институции;
  • Участия в предавания по Радио София, програма “Христо Ботев” във връзка с годишнини на Йоцов или различни тематични предавания, в които се разкриват отделни моменти от неговото научно дело;
  • Участие в представянето на документалния филм с коментар;
  • Участие с доклади в Славистичния конгрес в Белград в 2018 г.
  • Публикуване на някои от текстовете за Йоцов в томовете за конгреса;
  • Участие в телевизионни предавания за: делото на Б. Йоцов, за направеното досега за него, по повод на новоизлезли издания или научни интерпретации и проч.