Публикации на Борис Йоцов

1912 г.

 • И сняг пада... : Стихове / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1912), № 141, с. 1.
 • Пленник : Стихотворение / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1912), № 127, с. 1.
 • Самотен гроб; Желание : Стихотворения / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1912), № 119, с. 1.
 • Лора : Балада / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1912), № 85, с. 1.
 • Бричебор : Стихотворение / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1912), № 71, с. 1.
 • Радост : Стихотворение / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1912), № 39, с. 1.

 

1913 г.

 • Народни мотиви: 1. Ситно писмо; 2. Девойка Севдалина : Стихове / Борис Йоцов. // Реч : Всекидневен независим вестник, Год. VІ (1913), № 1808, 16 март 1913, с. 1.
 • Раздяла; Радост; Завет : Стихове / Борис Йоцов. // Реч : Всекидневен независим вестник, Год. VІ (1913), № [1880], 16 ян. 1913, с. 1.
 • Лятна вечер : Стихове / Б. Йоцов. // Знание, Год. ІІ (1913), № 10, с. 958-959.
 • Скръб : Стихове / Бор. Йоцов. // Листопад : Седмично литературно-художествено списание, Год. І (1913), № 14, с. 92.
 • Монахиня : Стихове / Бор. Йоцов. // Людокос : Сатиро-хумористично списание, Год. І (1913), № 11, с. 7.
 • Скръбта на гората : Стихове / Бор. Йоцов. // Людокос : Сатиро-хумористично списание, Год. І (1913), № 1, с. 7.
 • Раздяла; Що е звъннала; Младо овчарче; Що ми е мило... : Стихове / Борис Йоцов. // Софийска вечерна поща : Независим народен орган, 1913, № 317, с. 2.
 • Момкова жалба; Изненади; Ангелина : Стихове / Борис Йоцов. // Софийска вечерна поща : Независим народен орган, 1913, № 304, с. 1.
 • Ромъните в Враца : Преживелици и впечатления / Борис Йоцов. // Съвременна илюстрация : Месечно списание за литература, наука, изкуство и обществен живот, Год. ІІ (1913), № 21-22, с. 21-23.
 • Стихотворения / Борис Йцов. // Вечерна поща : Вестник за политика, литература, икономия и индустрия, Год. ХІV (1913), № 313, с. 2.
 • Ангелина; Изненади; момкова делба : Стихове / Борис Йоцов. // Вечерна поща : Вестник за политика, литература, икономия и индустрия, Год. ХІV (1913), № 304, с. 1.
 • Есенни цветя : Стихове / Борис Йоцов. // Бисери : Седмично литературно обществено списание, Год. І (1913), № 16, с. 499-500.
 • Стихотворения / Борис Йоцов. // Бисери : Седмично литературно обществено списание, Год. І (1913), № 14, с. 421-422 ; № 19, с. 585.
 • През тиха вечер : Стихове / Борис Йоцов. // Бисери : Седмично литературно обществено списание, Год. І (1913), № 13, с. 397.
 • Прокоба; Ожидание; Вечере час и др. : Стихове / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1913), № 220, с. 1.
 • На Пенчо Славейков; Изоставен : Стихове / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1913), № 200, с. 1.
 • Шепот; Видение : Стихове / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1913), № 210, с. 1.
 • Гроба на поета : Стихове / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1913), № 206, с. 1.
 • На юг; Гроб : Стихове / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1913), № 172, с. 1.
 • На полето : Стихове / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1913), № 159, с. 1.
 • При Одрин : Стихове / Борис Йоцов. // България, Год. ХV (1913), № 147, с. 1.

 

1914 г.

 • Сонет / Борис Йоцов. // Свободно мнение : Седмично политико-обществено списание, Год. ІІ (1914), № 50, с. 703.
 • Горска песен : Стихотворение / Бор. Йоцов. // Листопад : Седмично литературно-художествено списание, Год. І (1914), № 18, с. 123.
 • Песни за нея: 1. Любя; 2. Гадание; 3. В града : Стихове / Борис Йоцов. // Българска сбирка : списание за книжнина и обществени знания, Год. ХХ (1914), № 2, с. 125-126.
 • Гарван : Стихотворение / Борис Йоцов. В: Одрин - Чаталджа : Лит. сборник под ред. на Иван Вазов и др. - [София] : Дамски благотвор. к-т за подпомагане сираците на загиналите във войните през 1912-1913 г., [1914], с. 203.
 • Сън; Купнеж; Моето щастие; Отчаяният пилигрим; Гарван; Към майка ми; Далечен пътник; Изповед; Сонет; Химната на ангелите; Зданието; Йоан; Призраци; Халюцинация; В нейните очи; Жажда; Слънчоглед; Скулптор; В пустинен храм; Мимолетен стон; В спокойствие; Огън; : Стихотворения / Борис Йоцов. В: Мак : Лит. крит. сборник : [Кн. 1]. - София : [Бончо х. Бонев], 1914, 45-57.
 • Да бъда бор; Топола; Неразделни : Стихове / Борис Йоцов. // Съвременна мисъл, Год. ІV (1914), № 1, с. 5-6.
 • Болка; На сестра ми : Стихове / Борис Йоцов. // Седмична илюстрация Принос : За литература, художество, критика, политика и природа, Год. І (1914), № 22, с. 9.
 • 1. Желание; 2. Към луната; 3. В полето : Стихове / Борис Йоцов. // Съвременна илюстрация : Месечно списание за литература, наука, изкуство и обществен живот, Год. ІІ (1914), № 23-24, с. 15.

 

1915 г.

 • Теменуга; В градината : Стихове / Борис Йоцов. // Българска сбирка : списание за книжнина и обществени знания, Год. ХХІ (1915), № 6, с. 340-341.

 

1917 г.

 • Бричебор; Самотен гроб : Стихове / Борис Йоцов. В: Антология : Отбор песни от размирните години 1912-1917 / Наредил Хараламби М. Златанов, Милко Бичев. - София, 1917, с. 52, 125.

 

1919 г.

 • Съдба; За една : Стихове / Б. Йоцов. В: Жътва : Лит.-худож. сборник / Под ред. на В. Добринов. - София : Слънце, [1919], с. 37.
 • Любов; Единение; Към чучулигата : Стихове / Борис Йоцов. // Слънце : двуседмично списание за литература и свободна трибуна за обществени въпроси, Год. І (1919), № 9/10, с. 272-273.
 • За една; Есен : Стихове / Борис Йоцов. // Слънце : двуседмично списание за литература и свободна трибуна за обществени въпроси, Год. І (1919), № 6, с. 172.

 

1920 г.

 • Самотен в отморна прохлада : Стихове / Б. Йоцов. В: Поетична година : Антология от бълг. поети, наредена според рождените дни / Състав. Иван Карановски. - София : Ново у-ще, [1920], с. 111.

 

11921 г.

 • Неволята у Славейкова [Статия] Борис Йоцов. // Огнище, Год. III (1921), № 2, с. 55-59.
 • История на новобългарската литература от А. Михайлова [Рецензия] Борис Йоцов. // Златорог, Год. ІІ (1921), № 10, с. 661-666.

 

1922 г.

 • Добри Чинтулов / [Статия] Борис Йоцов. // Съвременник, Год. ІІ (1922), № 2, с. 98-104. ; // Дневник, Год. ХХХV (1936), № 11099, с. 1. ; // Изток, Год. ІІІ (1936), № 105, с. 1.
 • Един сръбски разказ : [Милутин Йованович "Нечути поплаци"] / Борис Йоцов. // Епоха : Ежедневен сутринен вестник, Год. І, № 84, 2 окт. 1922, с. 1.
 • Епоха и литература / Борис Йоцов. // Епоха : Ежедневен сутринен вестник, Год. І, № 1, 25 юни 1922, с. 1.
 • Развигор [Статия] Б. Йоцов. // Огнище : Месечно литературно обществено списание, Год. ІV (1922), № 3, с. 48-49.
 • Ботев на чешки / Борис Йоцов. // Златорог, Год. ІІІ (1922), № 10, с. 624-627.
 • Добри Немиров и новата му повест "Делба" / Борис Йоцов. // Златорог, Год. ІІІ (1922), № 7, с. 383-390.
 • Балкана в нашата поезия / Борис Йоцов. // Златорог, Год. ІІІ (1922), № 1, с. 20-57.
 • Чувство и образ у Димчо Дебелянов : [Статия] / Борис Йоцов. // Златорог, Год. ІІІ (1922), № 7/8, с. 434-445.

 

1923 г.

 • Българските балади на Теодор Траянов / Борис Йоцов. В: Одрин : Лит. сборник под ред. на К. Гълъбов, Й. Стубел. - София, 1923, с. 52-63.
 • Най-новата сръбска лирика / Борис Йоцов. // Златорог, Год. ІV (1923), № 8, с. 497-493.
 • Нашият хероичен епос / Борис Йоцов. // Златорог, Год. ІV (1923), № 4, с. 225-234.

 

1924 г.

 • Волкер, Иржи 1900-1924. Очите на огняра : Стихотворение / Иржи Волкер; Борис Йоцов, прев. // Златорог, Год. V (1924), № 3/4, с. 181-182.
 • Друг плагиат в сп. "Хиперион" / Борис Йоцов. // Златорог, Год. V (1924), № 9/10, с. 477-479.
 • Съвременната чешка литература / Борис Йоцов. // Златорог, Год. V (1924), № 6/7, с. 296-311.
 • Иржий Волкер [Статия] Борис Йоцов. // Златорог, Год. V (1924), № 3/4, с. 183-192.

 

1925 г.

 • Отокар Бржезина / Борис Йоцов. // Златорог, Год. VІ (1925), № 5/6, с. 266-277.
 • Статия за българската литература на чешки / Б. Й. // Златорог, Год. VІ (1925), № 1, с. 52-56.
 • Българската национална психология според една сръбска преценка : [Йован Цвиич и др.] / Борис Йоцов. // Златорог, Год. VІ (1925), № 8/9, с. 448-459
 • Анхели. Превела от полски Дора Габе : [Рецензия на: Анхели / Юлиуш Словацки ; Прев. от пол. Дора Габе-Пенева ; С увод и обясн. бележки от Боян Пенев. - София : Пол.-бълг. д-во, 1925] / Борис Йоцов. // Златорог, Год. VІ (1925), № 8/9, с. 407-410.
 • За превода на "Анхелли": [Рецензия]/ Борис Йоцов. // Златорог, Год. VІ (1925), № 8-9, с. 407-410.1926 г.
 • Българска граматика за І, ІІ и ІІІ клас на прогимназиите от Велко Думев и др. / Борис Йоцов. // Учителски вестник, Год. ХХІІ (1926/27), № 4, с. 6.
 • За лужичкосръбската литература / Борис Йоцов. // Листопад, Год. VІІ (1926), № 5, с. 120-124.
 • Петър Безруч [Статия] Борис Йоцов. // Златорог, Год. VІІ (1926), № 9/10, с. 439-446.
 • Легенда на Света София : Повест / Стоян Загорчинов. - София : Изд. авт., 1926 : [Рецензия] / Борис Йоцов. // Златорог, Год. VІІ (1926), № 8, с. 390-393.
 • Сборник в чест на В. Н. Златарски : [Рецензия на: Сборник в чест на Васил Н. Златарски : По случай на 30-год. му науч. и професорска дейност : Приготвен от неговите ученици и почитатели. - София, 1925] / Борис Йоцов. // Златорог, Год. VІІ (1926), № 7, с. 340-344.
 • Цвета от моите градини от Ник. Вас. Ракитин : [Рецензия на: Цветя от моите градини / Никола Ракитин. - Плевен, [1925]] / Борис Йоцов. // Златорог, Год. VІІ (1926), № 1, с. 42-45.
 • Хаджи Димитър и народната песен / Борис Йоцов. // Златорог, Год. VІІ (1926), № 5/6, с. 248-258.
 • Константин Величков: личност и творчество от Ст.п. Василев/ : [Рецензия на: Константин Величков : Личност и творчество / Стефан Попвасилев. - Казанлък, 1926] / Борис Йоцов. // Златорог, Год. VІІ (1926), № 2/3, с. 121-123.
 • Стихът на Николай Лилиев / Борис Йоцов. // Златорог : Месечно списание, Год. VII (1926), № 2-3, с. 75-88.1927 г.
 • Михаил Георгиевич Попруженко. Синодик царя Борила : [Рецензия на: Попруженко, М. Синодик царя Борила. Български старини, т. 8. София, 1928] / Борис Йоцов. // Македонски преглед : списание за наука, литература и културен живот , Год.ІІІ (1927), № 4, с. 126-135.
 • Словашки поет за солунските братя / Борис Йоцов. // Вестник на вестниците, 1927, № 35, с. 2-3.
 • Един чехски поет за братя Миладинови : [Сватоплук Чех (на чешки: Svatopluk Čech) е известен чешки писател и поет от втората половина на 19 век,(1846-1908)] / Борис Йоцов. // Македония : всекидневник за политика, културен живот и информация, Год. І (1927), № 178, 179, с. 4.
 • Проф. Боян Пенев (1882-1927) [Статия] Борис Йоцов. // Славянски глас : орган на Славянското благотворително дружество, 1927, № 2/3, с. 160-164.
 • Боян Пенев [Статия] Борис Йоцов. // Демократически преглед, Год. ХІХ (1927), № 6, с. 8-13.
 • Йозеф В. Фрич и Васил Друмев / Борис Йоцов. // Листопад, Год. VІІІ (1927), № 6/7, с. 165-181.
 • Нов труд върху литературата на Лужиция : [Рецензия] / Борис Йоцов. // Листопад, Год. VІІІ (1927), № 5, с. 141-142.
 • Витлеемска звезда от Фр. Кубка : [Рецензия] / Борис Йоцов. // Листопад, Год. VІІІ (1927), № 4, с. 108-110.
 • Светлина от изток : Избрани разкази / Илия Иванов-Черен. - Следсмъртно изд. - Габрово : Изд. к-т, 1926 : [Рецензия] / Борис Йоцов. // Златорог, Год. VІІІ (1927), № 4, с. 172-177.

 

1928 г.

 • Отокар Мокри : Историко-литературна студия / Борис Йоцов. // Годишник на СУ, Ист. фак. Т. 25, 1928/29, с. 1-123.
 • Милко Ралчев. Сантиментални песни : [Рецензия на: Сантиментални песни / Милко Димитров Ралчев. - София, 1928] / Борис Йоцов. // Литературни новини, Год. ІІ (1928), № 7, с. 3.
 • Херман Вендел : [Рецензия на: Hermann Wendel Aus der Welt der Südslawen. Politisches, Historisches, Sozialistisches, nebst 2 Südslawienfahrten u. Nachdichtungen südslawischer Lyrik. J. H. W. Dietz Nachf., Berlin 1926.] / Борис Йоцов. // Литературни новини, Год. ІІ (1928), № 11, с. 3.
 • Един чужд учен за нашата драма : [Рецензия на : Prof. PhDr. Frank Wollman, Bulharské drama (Bratislava 1928)] / Борис Йоцов. // Литературни новини, Год. ІІ (1928), № 1, с. 3.
 • Българската драма от проф. д-р Франк Волман : [Рецензия на : Prof. PhDr. Frank Wollman, Bulharské drama (Bratislava 1928)] / Борис Йоцов. // Училищен преглед, Год. ХХVІІІ (1928), № 8, с. 873-877.
 • Нешо Бончев (1839-1878) [Статия] Борис Йоцов. // Училищен преглед, Год. ХХVІІІ (1928), № 6, с. 505-541. ; // Гребец : Списание за книжнина, изкуство и обществен живот (Стара Загора), Год. ІІ (1936), № 4, с. 3.
 • Кирил и Методий - македонски българи [Статия] Борис Йоцов. // Мир, Год. ХХХІV (11928), № 8266, с. 3.

 

1929 г.

 • Славянските литератури и славянското съзнание в България / Борис Йоцов. // Български преглед, Год. I, 1929, № 1, с. 39.
 • Рецензия на: Prohaska, Dragutin, Srbocharvatska literatura / Б. Йоцов. // Български преглед, Год. І (1929), № 2, с. 306.
 • Рецензия на: Pata, Josef, Zawod do studija serbskeho pismowstwa / Б. Йоцов. // Български преглед, Год. І (1929), № 2, с. 301.
 • Българската революционна романтика : От Чинтулов до Раковски / Борис Йоцов. // Българска историческа библиотека, Год. ІІ (1929), № 1, с. 160-197.
 • Българската революционна романтика : Любен Каравелов / Борис Йоцов. // Българска историческа библиотека, Год. ІІ (1929), № 4, с. 152-177.
 • Илия Р. Блъсков : [Студия] / Борис Йоцов. В: Български писатели : Живот, творчество, идеи : Т. 1 - 6 / Под ред. на М. Арнаудов. - София : Факел, 1929. - Т. ІІІ, с. 169-210.
 • Петко Рачев Славейков : [Студия] / Борис Йоцов. В: Български писатели : Живот, творчество, идеи : Т. 1 - 6 / Под ред. на М. Арнаудов. - София : Факел, 1929. - Т. ІІ, с. 105-172.
 • Мария Милетич-Букурещлиева : [Рецензия на: Македония в българската поезия / Мария Милетич-Букурещлиева. - София : Макед. науч. инст., 1929] / Борис Йоцов. // Македонски преглед : списание за наука, литература и културен живот , Год. V (1929), № 4, с. 144-148.
 • Конгресът на славянските филолози в Прага / Борис Йоцов. // Литературни новини, Год. ІІ (1929), № 23, с. 1-2.
 • Отокар Бржезина : [Отокар Бржезина (Otokar Brezina, псевдоним на Вацлав Йебави, Vaclav Jebavy), чешки поет-символист и философ] / Борис Йоцов. // Литературни новини, Год. ІІ (1929), № 29, с. 3.
 • Любен Каравелов като поет / Борис Йоцов. // Литературни новини, Год. ІІ (1929), № 20, с. 3.
 • Воислав Илич : [Очерк за сръбския поет] / Борис Йоцов. // Литературни новини, Год. ІІ (1929), № 27, с. 3.
 • Две истории на славянските литератури : [Рецензия] / Б. Йоцов. // Български преглед : Списание за славянска филология, Год. І (1929), № 1, с. 148.
 • Иван Вазов и Д. Д. Минаев : [Бележка] / Б. Йоцов. // Български преглед : Списание за славянска филология, Год. І (1929), № 1, с. 130.
 • Славянските литератури и славянското съзнание в България / Борис Йоцов. // Български преглед : Списание за славянска филология, Год. І (1929), № 1, с. 39.
 • Една ценна книга върху българското минало : [Рецензия на : Възраждане на българския народ : Църковнонац. борба и постижения / Петър Ников. - София : Страшимир Славчев, 1929] / Борис Йоцов. // Мир, Год. ХХХV (1929), № 8842, с. 3.
 • Петко Рачев Славейков : [Сравнение между любовни мотиви у Славейков и Дебелянов] / Борис Йоцов. В: Български писатели : Живот, творчество, идеи : Т. 1 - 6 / Под ред. на М. Арнаудов. - София : Факел, 1929. - Т. 2, с. 141.

 

1930 г.

 • Поврат към родината : [Рецензия на : Зовът на родината ; Културният път на българина : Лит. опити / Константин Гълъбов. - София, 1929] / Борис Йоцов. // Пряпорец, Год. ХХХІІ (1930), № 5, с. 2.
 • Пенчо Славейков [Статия] Борис Йоцов. // Мисъл, Год. І (1930), № 38, с. 1.
 • Пред съда на световната съвест / Борис Йоцов. // Мисъл, Год. ІІ (1930), № 4, с. 1.
 • Две премиери в Народния театър : 1. Панаирът в Стародол и 2. Яцек / Б. Й. // Заря, Год. ІІ (1930), № 4/5, с. 182-184.
 • Българската романтика у Прокопа Хохолоушек / Борис Йоцов. // Български преглед, Год. І (1930), № 3, с. 354.
 • Иван Асен ІІ като образ на национално съзнание през време на робството / Борис Йоцов. // Българска историческа билиотека, Год. ІІІ (1930), № 3, с. 187-227.
 • Русия и Европа според Масарик / Борис Йоцов. В: Юбилеен сборник в чест на Т. Г. Масарик по случай 80 години от неговото рождение / Под ред. на Д. Михалчев. - София : Юбилеен к-т, 1930, с. 56-76.
 • Томаш Г. Масарик и неговият идеал за нова Европа / Борис Йоцов. В: Българо-чехословашка заимност : Сборник / Под ред. на В. Н. Златарски, Борис Йоцов. - София : 1930, с. 214-231.
 • България пред очите на чужденеца : [Рецензия на: Български дневник : 30 окт. 1879 - 26 окт. 1884 : Т. 1-2 / Константин Йосиф Иречек ; Прев. от чеш. ръкопис Ст. Аргиров. - Пловдив ; София : Хр. Г. Данов, 1930-1932] / Б. Йоцов. // Листопад, Год. ХІ (1930), № 9/10, с. 267-269
 • Васил Пундев / Б. Йоцов. // Литературен глас, Год. ІІ (1930), № 66, с. 5.
 • Пенчо Славейков : Литературно-критически очерк / Борис Йоцов. В: Български писатели : Живот, творчество, идеи : Т. 1 - 6 / Под ред. на М. Арнаудов. - София : Факел, 1929. - Т. V (1930), с. 45-96.
 • Българските борби за обединение пред съда на чешката наука : [Рецензия на: Hýbl, František: Dějiny národa bulharského I.- II., 1930] / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. ІІІ (1930), № 23/24, с. 343-346.
 • Народен будител : [Студия] / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. ІІІ (1930), № 19/20, с. 287-295.
 • Копиеносец на божествената справедливост? : [Рецензия на: Чий е Ботев? : Нравствения лик на тая зловеща личност : Ботев или Левски е хероя на България / Петър Наумов. - София, 1929] / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. ІІІ (1930), № 11, с. 163-169.
 • Поезия на предосвобожденска романтика : [Рецензия на: Харитининият грях : Роман / Ана Каменова. - София, 1930] / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. ІІІ (1930), № 9, с. 131-136.
 • Йосиф Добровски и нашето Възраждане / Б. Йоцов. // Българска историческа библиотека, Год. ІІІ (1930), № 1, с. 154-189.
 • Песен на жетвата : [Рецензия за : Златни ниви и бойни полета : Поема в 8 песни с пролог и епилог / Емануил Попдимитров] / Борис Йоцов. // Отец Паисий, Год. ІІІ (1930), № 7, с. 102-103 ; В: Емануил Попдимитров : По случай 25-год. лит. дейност : 1906-1931. - София, 1931, с. 33.
 • Мъченик на народностно съзнание : [Рецензия за книгата на Арнаудов : Неофит Хилендарски Бозвели : 1785-1848 : Живот, дело, епоха / Михаил Петров Арнаудов. - София : Св. Синод на Бълг. църква, 1930 ] / Б. Йоцов. // Отец Паисий, Год. ІІІ (1930), № 17/18, с. 264-267.
 • Николай Лилиев на чески [Статия] Борис Йоцов. //Листопад : Седмично литературно-художествено списание, Год. ХI (1930), № 1-2, с. 25-29.

 

1931 г.

 • Цани Гинчев [Статия] Борис Йоцов. // Учителска мисъл, Год. ХІІІ (1931), № 9, с. 639-653.
 • Една ценна книга за Гьоте : [Рецензия] / Борис Йоцов. // Учителска мисъл, Год. ХІІІ (1931), № 9, с. 709-710.
 • Народен будител / Борис Йоцов. // Народна целина : Илюстровано списание за народна просвета (Пловдив), Год. VІ (1931), № 1, С. 26-29.
 • Македония в своите старини : [Рецензия на: Български старини из Македония / Събрани и обясн. от Йордан Иванов. - 2. доп. изд. - София : Бълг. книж. д-во, 1931] / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. ІV (1931), № 21/22, с. 267-273.
 • Към българските културни борби : [Рецензия на: Български читалища преди Освобождението : Принос към историята на Бълг. възраждане / Стилиян Чилингиров. - София : М-во на нар. просвещение, 1930,] / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. ІV (1931), № 17/20, с. 238-240.
 • Мъртви души : [Студия] / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. ІV (1931), № 11/12, с. 155-157.
 • Една критика на българската действителност : [Рецензия на: Епиграми и портерти / Иван Шишманов. - София : Т. Ф. Чипев, 1931] / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. ІV (1931), № 3/4, с. 41-43.
 • Една ценна книга за Гьоте: [Рецензия]/ Б. Йоцов. // Учителска мисъл, Год ХІІІ (1931), № 9, с. 709-710.

 

1932 г.

 • Ангел Каралийчев : [Бележка] / Б. Йоцов. // Завет, Год. VІ (1932), № 2, с. 15.
 • Пенчо Славейков : [Статия] / Б. Йоцов. // Литературен свят, Год. ІІ (1932), № 35, с. 1.
 • Блян и действителност : [Рецензия на: Секулова невеста : Пиеса в 7 карт. / Димитър Георгиев Бабев. - София : Хр. Г. Данов, 1932] / Борис Йоцов. // Листопад, Год. ХІІІ (1932), № 9/10, с. 242-243. ; В: Пиесата Секулова невеста от Д. Бабев : [Рецензии] / Георги Спиров и др. - София, 1933, с. 34-35.
 • Стон на Прометея : [Статия] / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. V (1932), № 11/12, с. 189-191.
 • Охридската архиепископия : [Рецензия на: История на Охридската архиепископия - патриаршия : От падането и под турците до нейното унищожение 1394-1767 г. / Иван Снегаров. - София : Макед. науч. инст, 1932 ] / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. V (1932), № 9/10, с. 139-140.
 • Гете и ние : [Статия] / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. V (1932), № 4, с. 53-55.
 • Глас jедного родолюбца за съюз Югославяне [Статия] Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. V (1932), № 1/2, с. 9-12.
 • Пенчо Славейков и Адам Мицкевич [Статия] // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. V (1932), № 6, с. 87-90.
 • Пенчо Славейков [Статия] Борис Йоцов. // Училищен преглед, Год. ХХХI (1932), № 7, с. 1215-1223.
 • Пенчо Славейков и Гете [Статия] Борис Йоцов. // Листопад, Год. ХIII (1932), № 1-2, с. 27-29.

 

1933 г.

 • Народен будител : [Статия] / Борис Йоцов. // Ученически подем : Ученически лист, Год. Х (1933/34), № 3, с. 6-9.
 • Г. Т. Пешаков и д-р П. Берон / Борис Йоцов. // Листопад, Год. ХІV (1933), № 7/8, с. 162-165.
 • Станислав Виспянски (1869-1907) / Борис Йоцов. // Училищен преглед, Год. ХХХІІ (1933), № 6, с. 827-837.
 • Станислав Виспянски / Борис Йоцов. // Полско-български преглед, Год. Х (1933), № 1, с. 12-21.
 • Проф. д-р Йозеф Пата [Статия] Борис Йоцов. // Славянски глас, Год. ХХVІІ (1933), № 3/4, с. 137-139.
 • Българската история, нейната разработка до Освобождението и значението й за пробудата на българския народ / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. VІ (1933), № 8/9, с. 6-11.

 

1934 г.

 • Спомени за "Развитие" / Борис Йоцов. В: Ученолюбиво дружество Развитие, Враца : Юбилеен сборник 50 г. 1869-1884-1934. - Враца, [1934], с 55-56.
 • Орнаменти / Борис Йоцов. // Родна реч, Год. VІІІ (1934/35), № 2, с. 96-97
 • Път на българското възраждане / Борис Йоцов. // Родна реч, Год. VІІІ (1934/35), № 5, с. 197-204.
 • Под крилото на смъртта : [В памет на Н. В. Ракитин] / Борис Йоцов. // Дума на българските писатели, 1934, № 3, с. 2.
 • И той падна : [В памет на Н. В. Ракитин] / Борис Йоцов. // Литературен глас, Год. VІ (1934), № 234, с. 3.
 • Стоп на Прометей / Борис Йоцов. // Инвалид, Год. ХV, № 705, 27 ноем. 1934.
 • Българинът през погледа на българския писател / Борис Йоцов. // Философски преглед, Год. VІ (1934), № 1, с. 49-59.
 • Д-р Петър Берон и неговите съвременници / Борис Йоцов. // Училищен преглед, Год. ХХХІІІ (1934), № 1, с. 1-40.
 • Паисий Хилендарски като философ на историята / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. VІІ (1934), № 1, с. 8-12. ; // Лист Отец Паисий, 1938, бр. ед. , с. 5.
 • Една рана / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. VІІ (1934), № 3/4, с. 69-71.
 • За будителя и за будителското / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. VІІ (1934), № 2, с. 32-37.
 • Копнеж по личности / Борис Йоцов. // Отец Паисий : обществено-културно-политическо списание, Год. VІІ (1934), № 5, с. 97-99.
 • Един ценен труд за Яворов : [Рецензия] / Б. Йоцов. // Дума на българските писатели, 1934, № 2, с.2.
 • Братя Миладинови в Чехия / Борис Йоцов. // Годишник на СУ, 1934, 30, 11, с. 1-82. ; // Илюстрация Илинден, Год. ІХ (1937), № 1, с. 11-12.

 

1935 г.

 • "Kde domov můj" у нас [Статия] Борис Йоцов. // Българска мисъл, Год. Х (1935), № 1, с. 3-24.
 • Към кой век трябва да причислим Софрония Врачански? / Борис Йоцов. // Родна реч, Год. ІХ (1935/36), № 1, с. 21-26.
 • Към въпроса за началото на българската революционна поезия / Борис Йоцов. // Родна реч, Год. ІХ (1935/36), № 3, с. 116-125.
 • Томаш Г. Масарик / Борис Йоцов. // Българска мисъл, Год. Х (1935), № 4, с. 208-217.
 • Тодор Г. Влайков в творческия си път / Борис Йоцов. В: [Тодор] Г. Влайков : Лит. и общ. дело 1865-1885-1935 : Юбилеен сборник / Под ред. на Михаил Арнаудов, Георги Крънзов. - София : Юбилеен к-т по отпразнуване 50 год. писателска и общ. дейност на Т. Г. Влайков, 1935, 130-133.
 • Владислав Варненчик / Борис Йоцов. // Вестник на вестниците, 1935, № 78, с. 5.
 • Полската литература у нас / Борис Йоцов. // Вестник на вестниците, 1935, № 73, с. 19.
 • Васил Евстатиев Априлов / Борис Йоцов. // Църковен вестник, Год. ХХХV (1935), № 5, с. 572-573.
 • Василий Евст. Априлов. Личност и дело / Борис Йоцов. // Просвета, Год. І (1935/36), № 1, с. 129-139; № 2, с. 129.
 • Василий Евстатиевич Априлов / Борис Йоцов. // Литературен глас, Год. VІІ (1935), № 259, с. 1-2. ; // Младежки Червен кръст, Год. ХІІІ (1935), № 8, с. 115.
 • Меч на българския дух : [Статия за книгата] / Борис Йоцов. // Дума на българските писатели, 1935, № 4, с. 4.
 • По следите на първоучителите / Борис Йоцов. // Обзор : Седмичник за политика, литература и обществен живот, Год. І (1935), № 11, с. 1.
 • Толстой у нас / Борис Йоцов. // Нов живот : Двуседмичник за обществени въпроси и култура, Год. І (1935), № 4, с. 1-4.
 • Българската книга / Борис Йоцов. // Завети, Год. ІІ (1935), № 2, с. 25-26.
 • Ако Ботев беше жив... : [Анкета] / Борис Йоцов. // Литературен час, Год. VІІ (1935), № 8, с. 1.
 • Български страдания и борби за свобода в славянската поезия [Студия] Борис Йоцов. // Годишник на СУ. Ист.-филол. фак., 31, 1935, с. 1-186.

 

1936 г.

 • Към характеристиката на йеромонаха Спиридон / Б. Йоцов. // Родна реч, Год. Х (1936/37), № 1, с. 25-28.
 • Частните театри в София : [Бележка] / Борис Йоцов. // Час : народнически седмичен вестник за обществени и културни въпроси, Год. ІІІ (1936), № 16, с. 8.
 • Народният будител [Статия] Борис Йоцов. // Час : народнически седмичен вестник за обществени и културни въпроси, Год. ІІІ (1936), № 8, с. 1-2.
 • Пожелания към целокупната българщина / Борис Йоцов. // Обзор, Год. І (1936), № 44, с. 4.
 • Народни будители / Борис Йоцов. // Нова камбана : Всекидневен народен независим вестник, Год. І (1936), № 149, с. 1.1937 г.
 • Една проблема / Б. Йоцов. // Академически глас, Год. VІ (1937), № 59, с. 1-2.
 • Последните ми срещи с Йовков : [Спомени] / Борис Йоцов. // Българска мисъл, Год. ХІІ (1937), № 9/10, с. 557-572. ; В: Йордан Йовков. 1884-1937 : Лит. сб. / Под ред. на Михаил Арнаудов. - София : Факел, 1938, с. 49-64.
 • Народна отбрана / Борис Йоцов. // Инвалид, Год. ХVІІІ, № 832, 8 дек. 1937.
 • Култ към героите / Борис Йоцов. // Инвалид, Год. ХVІІІ, № 828, 4 ноем. 1937.
 • Летопис. Денят на Освобождението. Руско културно влияние в България / Б. Йоцов. В: Славянски календар за 1937 година : 27 годишнина. - София : Славянско д-во в България, [1937], с. 64.

 

1938 г.

 • Дух и смисъл на Кирило-Методиевия подвиг : [Уводна статия] / Борис Йоцов. // Студентска борба, Год. ХІІ (1938), № 6, с. 1.
 • Националният подвиг на българския писател : [Слово] / Борис Йоцов. // Мир, Год. ХLІV (1938), № 11512, с. 1. ; // Дума на българските писатели, Год. І (1939), № 6, с. 3. ; Лист Дума на българските писатели, 1939, бр. ед. , с. 3.
 • Поет на хайдушко-революционната романтика / Борис Йоцов. // Ботйов лист, 1938, София, бр. ед., с. 4.
 • Две речи за българския писател / Борис Йоцов. // Дъга, Год. V (1938), № 277, с. 4.
 • Творчески народ / Борис Йоцов. // в. Стефан Караджа, 1938, бр. ед., с. 4.
 • Нов труд на проф. д-р М. Арнаудов : [Рецензия на: Селимински : Живот, дело, идеи 1799-1867 / Михаил Арнаудов. - София : БАН, 1938] / Борис, Йоцов. // Училищен преглед, Год. ХХХVІІ (1938), № 3, с. 313-317.
 • Рецензия на: Вихрушка : Разкази и легенди / Ангел Иванов Каралийчев. - София : Хемус, 1938 / Борис Йоцов. // Родина, Год. І (1938), № 1, с. 216-220.
 • Расовият облик на българина в неговата поезия : [Статияза Ив. Вазов, П. П. Славейков и К. Христов] / Борис Йоцов. // Родина, Год. І (1938), № 2, с. 89-111.
 • Рецензия на : Ivan Vazov : la formation d'un еcrivain bulgare (1850-1921) Author: Petr Christophorov Publisher: Paris : Droz, 1938. / Борис Йоцов. // Родина, Год. І (1938), № 1, с. 255-256.
 • Кои български произведения трябва да прочете всеки българин... / Борис Йоцов. // Светоглас : Орган на дружеството на чуждестранните публицисти и писатели в България, Год. ІІІ (1938), № 1, с. 6.
 • Летопис... / Б. Йоцов. В: Славянски календар за 1938 година : 28 годишнина. - София : Славянско д-во в България, [1938], с. 92.
 • Расовият облик на българина в неговата поезия [Статия] Борис Йоцов. // Родина, Год. I (1938), № 2, с. 89-111.

 

1939 г.

 • В събота срещу неделя : Стихотворение / Иржи Волкер; Прев. Борис Йоцов. // Дунавски вести, Год. І (1939), № 33, с. 2.
 • Нешо Бончев : [Статия] / Борис Йоцов. В: Нешо Бончев : Сборник : Животопис и преценки на дейността му по случай 100 год. от рождението му / Под ред. на Н. Горинов, Н. Т. Дончев. - София : к-т Бележити панагюрци и Панагюрско, 1939, с. 65-83.
 • Алеко Константинов : [Слово] / Борис Йоцов. // Алеко, 1939, София, № 9, с. 2.
 • Нашата задача : [Статия] / Борис Йоцов. // Читалище, Год. ХVІІІ (1939), № 7/8, с. 1-11.
 • Празник на българската култура : [Очерк за Петър Райчев] / Борис Йоцов. // Двадесет и пет години артистична дейност [на Петър Райчев] : [Юбил. сборник]. - София, [1939], с. 4.
 • Под знамето на свободата / Б. Йоцов. // Дъга, Год. VІ(1939), № 312, с. 4.
 • Иван Кирилов / Борис Йоцов. // Възпоменателен лист за Иван Кирилов от Студентската секция „Стоян Михайловски“ на Еленското просветно благотворително дружество,София, дек. 1939 г., бр. ед. с. 1.
 • Една вардарска балада : [Статия за поемата "Българка" от Йозеф Вацлав Фрич] / Борис Йоцов. // Родина, Год. ІІ (1939), № 3, с. 99-122.
 • Рецензия на: Йордан Йовков : Спомени и писма / Григор Василев / Борис Йоцов. // Родина, Год. ІІ (1939), № 4, с. 163-168.
 • 1940 г.
 • Приветствие по случай Новата година. // Просветно единство, Год. VІІ (1940/41), № 16, с. 1.
 • Под знака на народностното будителство / Борис Йоцов. // Родно изкуство, Год. І (1940), № 9, с. 1.
 • Изкуството в живота / Борис Йоцов. // Родно изкуство, Год. І (1940), № 5, с. 1.
 • Творчески копнежи / Борис Йоцов. // Родно изкуство, Год. І (1940), № 1, с. 1.
 • Българското изкуство / Борис Йоцов. // Родно изкуство, Год. І (1940), безплатен брой.
 • М. Ю. Лермонтов [Статия] Борис Йоцов. // Славянска беседа, Год. ІІІ (1940), № 5, с. 281-299.
 • Радиосказка за Хаджи Димитър. // Изток, Год. VІ (1940), № 287, с. 1.
 • За книгата и нейния автор / Борис Йоцов. // Лист Родна книга, 1940, София, бр. ед., с. 2.
 • Другите на Нешо Бончев / Борис Йоцов. // Оборище, Год. VІІІ (1940), № 264, с. 2.
 • Под знака на борбата за световна хегемония / Борис Йоцов. // Български университетски преглед : Списание за култура, общественост и международни въпроси, Год. ІІІ (1940), № 2, с. 5-6.
 • Ботйов, Халек и Горанова : Вместо предговор / Борис Йоцов. В: Жив е той... : Сборник статии за Христо Ботйов. - София, 1940, с. 3-7.
 • За покосения без време приятел : [Статия за Васил Пундев] / Б. Йоцов. // Литературен глас, Год. ХІІ (1940), № 465/466, с. 1
 • Екзарх Йосиф и българската културна борба след създаването на Екзархията 1870-1915 : Т. 1 - / Михаил Петров Арнаудов : [Рецензия] / Б. Йоцов. // Родина : Списание за българска историческа култура , Год. ІІІ (1940), № 1, с. 163-165.

 

1941 г.

 • Народен будител / Борис Йоцов. // Лист Народен будител, 1941, София, бр. ед., с. 1.
 • Деветнадесетият конгрес на читалищата / Борис Йоцов. // Читалище, Год. ХХ (1941), № 7/8, с. 246-247.

 

1942 г.

 • Към учителите : [Уводна статия] / Борис Йоцов. // Просветно единство, Год. ІХ (`1942/43), № 18/19, с. 1.
 • За сътрудничеството между родители и учители : [Реч на министъра Йоцов] / Б. Йоцов. // Дом и училище, Год. ХІІІ (1942/43), № 1/4, с. 84.
 • Кирило-Методиевска реч. // Църковен вестник, Год. XLIII (1942), № 23, с. 272-273.
 • Списък на пиеси, одобрени от Министерството на просветата... // Читалище, Год. ХХІ (1942), № 7/8, с. 237-240.
 • Читалището и животът / Борис Йоцов. // Заря, Год. ХХ (1942), № 6373, с. 6.
 • Климент Охридски... / Борис Йоцов. // Училищен преглед, Год. XLI (1942), № 10, с. 1296-1300.
 • Позивът на г. министър Йоцов. // Нашенец : Седмичник за войника и гражданина, Год. ІІ (1942), № 79, с. 2.
 • Българският народ и заветите на св. св. Кирил и Методий : Реч / Борис Йоцов. // Вестник на вестниците, 1942, № 144, с. 1-3.
 • Добри Чинтулов / Борис Йоцов. // Чинтулов лист, 1942, Сливен, бр. ед., с. 3.
 • Българската книга / Борис Йоцов. // Дъга, Год. ІХ (1942), № 479, с. 4.
 • Да се борим за нашите идеали, както сас се борили за тях нашите бащи и деди / Борис Йоцов. // Слово, Год. ХХІ, № 5993, 13 юли 1942.
 • Поет-хайдутин / Борис Йоцов. // Ботйов лист, 1942, София, бр. ед., с. 1. Тенев, Ст. Ив.
 • Министърът на просветата и водачът на хърватската младеж във Враца : [Съобщение] / Ст. Ив. Тенев. // Утро, Год. ХХХІІ, № 9948, 6 окт. 1942, с. 4.

 

1943 г.

 • Дар на министъра на народното просвещение от Царибродската смесена гимназия. // Български запад (Пирот), Год. ІІ, № 76, 27 ноем. 1943, с. 3.
 • Министърът на просветата проф. Борис Йоцов в Цариброд. // Български запад (Пирот), Год. ІІ, № 71, 22 окт. 1943, с. 1.
 • Какво велико сърце престана да бие : [По повод кончината на Борис ІІІ] / Борис Йоцов. // Детска радост, Год. ХХІХ (1943/44), № 1, с. 2.
 • Новогодишни пожелания / Борис Йоцов. // Български народен театър, Год. ХІІІ (1943), № 245/246, с. 1. ; // Просветно единство, Год. Х (1944), № 3231, с. 1.
 • Създава се камара на народната култура / Борис Йоцов. // Заря, год. ХХІ (1943), № 6462, с. 4.
 • Подвигът на солунските първоучители / Бор. Йоцов. // Вестник на вестниците, 1943, № 195, с. 1.