ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

  • Подготовка на концепция за издаване на два тома със съчинения на Б. Йоцов;
  • Подбор на текстовете от Б. Йоцов;
  • Нормализиране на езика на съчиненията на Б. Йоцов, съобразени с езиковата книжовна норма след 1945 г.;
  • Подготовка на двата тома - включване на текстовете и с изработване на научен коментар към тях;
  • Подбор на снимков материал за включване в томовете;
  • Подбор на документални материали за включване в томовете;
  • Избор на издателска база за издаването на томовете;
  • След провеждане на научен семинар за Б. Йоцов подготовка и издаване на един том с научни изследвания и интерпретации на научното му дело.
  • Издаване на програми и афиши за научните форуми ,посветени на Б. Йоцов.