БОРИС ЙОЦОВ. БИОБИБЛИОГРАФИЯ


 • Заглавие: БОРИС ЙОЦОВ. БИОБИБЛИОГРАФИЯ
 • Румяна Дамянова – съставител, предговор, главен редактор

  Северина Николова Георгиева – библиограф, съставител, редактор

  Съставители - Александър Кьосев, Андриана Спасова, Владимир Пенчев, Мария Китанова, Недка Капралова, Николай Желев, Радосвет Коларов, Светла Страшимирова, Христина Балабанова

  Елена Янакиева – консултант библиограф, редактор

 • Издателство: Издателски център „Боян Пенев“
 • Раздел: Издания
 • Година: 2018
 • ISSBN: 978-619-7372-17-5

Анотация

Предлаганата биобиблиография на професор Борис Йоцов е първото възможно най-пълно представяне на научното наследство на един от най-изявените български хуманитаристи на ХХ век. Незаслужено забравен, този учен е не само един от първите български слависти, литературни историци, литературни критици и университетски преподаватели. Той е бил директор на Народния театър, а като министър на Народното просвещение е внесъл немалко промени в образователната система, съдействал е за укрепване на българското образование.